Category: Cilok Nyaeta

Cilok Nyaeta

Cilok, aci dicolok diciamis. com. Apa Pengertian Dongeng Dalam Bahasa Sunda Penulis Cilik Sep 23, 2018 · dongeng nyaeta carita rekaan atanapi khayalan dina wangun lancaran atanapi prosa. anu kalebet prosa aya dua, nya eta prosa bubuhan (dongeng sareng wayang), teras prosa modern (carpon sareng carpon) baca oge : carpon bahasa sunda sikabayan. ciri-ciri dongeng,…

Close